مدیر نمونه مازندرانی قربانی جریان انحرافی

به گزارش شمال نیوز،این مدیر نمونه در پی مخالفت با درخواست های غیر قانونی این گروه انحرافی مبنی بر واگذاری یک عرصه هزار هکتاری از منابع طبیعی غرب استان جهت انجام یک پروژه اقتصادی و مخالفت شدید با انجام این واگذاری از مسئولیت خود کنار گذارده شد.

بنابر اخبار واصله به شمال نیوز برکناری این مدیرکه در سازمان خود در سطح کشور به عنوان نمونه انتخاب و در اسفند ماه 89 نیز از وی تقدیر شد در حالی رقم خورد که وی همواره تحت فشار گروه انحرافی مبنی بر دادن امتیاز غیر قانونی دیگر به مالک هتل سماموس و همچنین واگذاری غیر قانونی عرصه ای از جنگل سی سنگان به یکی دیگر از عوامل این گروه بود که نهایتا" با عدم همکاری این مدیر،حکم عزل وی صادر گردید.

خاطر نشان می سازد این اداره کل هم اکنون با یک سرپرست اداره می شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید