روزنامه صهیونیستی جورازلم پست؛

به گزارش جام نیوز در پی قصد ایران برای ایجاد فضای مجازی داخلی به نام اینترنت حلال روزنامه صهیونیستی جورازلم پست نوشت: « حمله کرم کامپیوتری استاکس نت به رئکتورهای نیروگاه بوشهر برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران باعث شد تا حکومت این کشور به اجرائی کردن ابتکارات خود در زمینه راه اندازی اینترنت داخلی سرعت عمل بخشد.»
این روزنامه افزود: «با فزایش جنگ نرم علیه ایران و نفوذ فرهنگ غرب در فضای اینترنتی این کشور، ایران در صدد ایجاد شبکه داخلی اینترنتی در برآمده است.»
جورازلم پست در پایان آورد: «این شبکه داخلی که متخصصان آن را، راهی برای پایان دادن به جنگ ایران با اینترنت بین المللی می دانند باعث جدا شدن شبکه اینترنتی ایران از خارج از این کشور می شود و انتظار می رود در ظرف دو سال کل این کشور را فرا بگیرد.»

/ 0 نظر / 7 بازدید