در راستای عادی سازی روابط نا مشروع؛ فارسی 1 این بار کودکان زیر ده سال را هدف گر

به گزارش جام نیوز شبکه ماهواه ای فارسی 1 برای از هم گسیختن کانون خانواده در ایران وتغییر آن از ساختار سنتی ودینی به مجموعه ای لجام گسیخته وبی قید و بند به ترویج بی شرمانه روابط نا مشروع زنان ومردان متاهل وآزادی های بی حساب وکتاب جوانان وبار داری بدون ازدواج آنها پرداخته است .
همچنین این شبکه کار را به جایی رسانده است که تبلیغات بسیاری را برای عادی سازی روابط نا متعارف ونا مشروع بین کودکان زیر ده سال انجام می دهد.
گفتنی است مهمترین علت این هجمه تبلیغاتی به بنیانهای خانواده به دلیل مقاوت جامعه سنتی ودینی ایرانی در مقابل بمباران تبلیغاتی ضد فرهنگی رسانه های غربی است ودشمن نا کزیر است برای رسیدن به اهداف خود مبنی بر به تباهی کشیدن فرهنگ ومذهب جامعه ایرانی این سد محکم خانواده را از طریق پخش سریالهای جذاب از هم بگسلاند.

/ 0 نظر / 7 بازدید