برنامه ویژه فتنه گران برای 14 خرداد

جریان فتنه در مسیر احیای دوباره خود بهره گیری از مراسم 14 خرداد با در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش فرهنگ نیوز به نقل از«جوان آنلاین»،فتنه گران در آخرین دستور العمل خود بر تشکیل هسته ای سازماندهی شده برای مراسم روز 14 خرداد در حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکید کرده و مصوب کرده اند که این هسته به بیان شعارهایی در مراسم مزبور اقدام نمایند.


گفته می شود یکی از این شعارها ،تاکید بر رفع حصر سران فتنه می باشد.
از دیگر سو گفته می شود فتنه گران 14 خرداد را آغاز برنامه های خود تعریف کرده و بر گره زدن این آغاز به روز 22 خرداد تاکید کرده اند.

/ 0 نظر / 9 بازدید